Klik op titels met een + ervoor voor het gehele artikel!

De fam. de Lange woonden hier, later broer en zus Hendrik en Anna de Lange. Zij moesten ook het vonder voor hun huis afdraaien als er schepen langs kwamen. Marie Gels, een dochter van hun zus, kwam later bij hen wonen. Toen Marie trouwde met Jans Wencker gingen ze op de boerderij van Jans ouders wonen. Na enkele jaren kwamen Marie en Jans weer terug bij hun oom en tante. Zij hebben beiden verzorgd toen ze ziek werden tot ze overleden. Op een gegeven ogenblik zagen we een naam “LABIJTVO” op het huis verschijnen. Wij maar raden wat dat zou betekenen, Grieks of Latijn? Het betekende echter ‘de Lange bij het vonder’ dat stond vroeger vaak op brief of kaart aan hen gericht. Jans en Marie verkochten hun huis aan Jan en Tanja Ballast. Die verkochten het aan Jan en Stieneke Kruidhof die het op hun beurt weer aan de huidige bewoners Jan Willem en Margriet Warnier verkochten. Dit huis met rieten dak, onlangs geheel vernieuwd, is een van de mooiste huizen van vroeger.

Margriet en Jan Willem verlaten op 1 april 2021 hun boerderij om tijdelijk intrek te nemen in Den Ham om vervolgens hun nieuwe plekje in Lochem te gaan bewonen.

Fotoalbum