Klik op titels met een + ervoor voor het gehele artikel!

Coöperatieve Stoom-Dorsvereniging Sluis 7, Bouwbedrijf van Dijk, Hubo/Doeland, RIX Hengelsport, Hutten keukenmakerij, Marsman Precisiemetaal, nu BRT Handelsonderneming.

Vroeger stond hier het gebouw van de Coöperatieve Stoom-Dorsvereniging Sluis 7. (Het gedeelte waar Marsman precisiemetaal was gevestigd). De rest van het perceel was onbebouwd. Begin jaren ‘60 deed een nieuwe techniek, de combine, zijn intrede en verdween de ‘ouderwetse’ dorsmachine.

Foto

Het gebouw en de grond werd bij opbod verkocht, door briefjes in te leveren. De hoogste bieder, Toon Feddema, wonend op de boerderij Lutterend, nu zuid 1, werd de nieuwe eigenaar. Jaren lang hebben de van Dijken (Jacob, Berend en Dirk van Dijk) een gedeelte van die schuur gehuurd voor opslag van materialen ten behoeve van hun bouwbedrijf gevestigd naast de woning van Jaap van Dijk, nu zuid 25, en direct grenzend aan het gebouw.

Bouwbedrijf W van Dijk & Zn.

In 1975 neemt Wim van Dijk, zoon van Jacob en Duie van Dijk, het bouwbedrijf over van vader en oom Berend. De schuur en belendende grond werden aangekocht en er werd een bijgebouw naast gezet. Begin jaren ‘80 zorgt een nieuwe uitbreiding voor bebouwing van het gehele perceel. In die jaren werken er 25 werknemers bij de onderneming, maar in de midden jaren ’80 werd besloten het bedrijf in te krimpen. De vrijkomende ruimte werd benut voor de inrichting van een HUBO winkel. In de 90er jaren word een gedeelte van de grote rechter werkplaats omgebouwd tot hengelsportwinkel gedreven door Appy Drenthen uit Hardenberg. Dhr. Drenthen besluit voor zichzelf te beginnen in Hardenberg en Jaap van Dijk, zoon van Wim en Marry van Dijk, neemt de hengelsportwinkel over en breid deze verder uit. Jaap volgt zijn hart en liefde naar Ierland en kompaan en werknemer Rik neemt de winkel over. In 1993 besluit Wim van Dijk om het bouwbedrijf op te heffen en zich volledig te richten op de HUBO, later Doeland winkel. De werkplaats, waar ooit de dorsmachine stond, word gehuurd door Gert Jan Hutten die er een keukenmakers bedrijf start. Door het succes van deze onderneming ontstaat er behoefte aan een presentatieruimte. Wim van Dijk heft de Doeland winkel op en deze wordt omgebouwd tot showroom. In 2007 verhuisd keukenmakerij Hutten naar een bedrijfspand in Schoonebeek en de showroom word toegevoegd bij RIX hengelsport. De vrijgekomen werkplaats wordt gehuurd door Herman Marsman die er een precisie fijn metaal bedrijf runt. Eind 2013 verhuisd RIX Hengelsport naar Hardenberg en Marsman metaal naar Slagharen.

Sinds het voorjaar van 2014 was het pand in gebruik door B.R.T. Handelsonderneming. In mei 2017 wordt de maatschap Mensink, zuid 25 en 27, nieuwe eigenaar van het gehele pand. B.R.T. blijft in eerste instantie huurder. Sinds 2021 is Henk Kelder Handelsonderneming de nieuwe huurder/gebruiker van het midden en rechtergedeelte van het bedrijfspand

Bijlagen:

Bedrijfsfoto