Klik op titels met een + ervoor voor het gehele artikel!

BRUGWACHTERSHUIS ZUID

Zodra de brug gedraaid moest worden voor een naderend schip, kwam de brugwachter met z’n hengel waaraan een klompje zat. De schipper moest dan de tol in het klompje doen. De brug werd gedraaid en de schipper kon verder. De eerste brugwachter was een De Lange. Begin 1900 deed het gezin Gritter haar intrede in deze woning. Door een tramongeval bij café Padberg (sluis 6) raakte Harm Gritter zwaar gewond en moest een been missen. Hij was naast brugwachter ook marskramer en reed met zijn hondenkar door Lutten. Daarna werd de woning bewoond door de fam. Schottert uit Meppel. Meneer Schottert was arbeider en mevrouw Schottert brugwachter. Ze verdiende hiermee 200 gulden per jaar, plus gratis wonen in de dienstwoning.

De familie Schottert had drie kinderen, dochters Wou (werkte als dienstmeid bij de dokter) en Jennigjen (trouwde met Jacob Sieben), en zoon Gerrit (trouwde met Sientje Hendriks).

Toevoeging en foto's Annie Schulting Sieben:

Ik zag op de website van de “gouwebuurt” een trouwfoto waarbij de namen van mijn ouders werden vermeld. (foto links) Helaas klopt dit niet. Hierbij stuur ik u een trouwfoto van mijn ouders. (zie foto rechts) Toen ik geboren ben woonden mijn ouders op de huidige Dedemsvaartseweg Noord (vroeger P 67) tegenover de Baanbreker en tussen de schoenenwinkel van Henk Gort en de molen van de Familie Altena. Dit huis was toen een dubbel woonhuis en mijn grootouders (Koop Schottert) woonden naast ons. In dit huis was ooit ook een geheelonthouderscafé. In januari 1959 ben ik met mijn ouders naar Hengelo verhuisd alwaar mijn vader bij Stork werkte. Zijn ouders waren Jacob Sieben en Annigje Snijder, ze hadden een manufacturenzaak in de buurt van de openbare lagere school. Natuurlijk heb ik proberen uit te zoeken wie de mensen op de trouwfoto zijn en ik kan met zekerheid zeggen dat het niemand uit onze familie is, geen Sieben en ook geen Schottert.

Als bijlagen nog een trouwfoto van Wou Schottert en Rieks Pierik en Gerrit Schottert en Sientje Hendriks.

Over het brugwachtershuisje weet ik niet veel, mijn moeder was voornamelijk bezig met het draaien van de brug. Tante Wou werkte vroeger inderdaad bij dokter Gouwe en is later getrouwd met Rieks Pierik. Ze hebben nog lang in Lutten gewoond maar zijn later verhuisd naar Hardenberg. Hendrikus Pierik overleden in oktober 1998, Woltertje maart 2007.

Daarna kwamen Harm en Fenna Benjamins er wonen. Harm was boerenknecht bij Schrijver en Veldhoen en zijn vrouw Fenna bediende de brug. Later trokken zij in bij Willem Welmers aan de overkant, nu Dedemsvaartseweg noord 32. De laatste brugwachters familie was het gezin Kompagne met hun 8 kinderen. Ouderen onder ons zullen zich de zes grote jongens met hun twee zusjes nog wel herinneren. Vader Kompagne had een dorsmachine en werkte als loonwerker.

(Vader Kompagne was machinist op een dorsmachine, dus geen eigenaar maar in loondienst) Correctie Alex Stoevelaar 29-05-2015

Foto’s via Ria en Gerrit Reurink 17 maart 2020

links: fam. Kompagne 1962 – rechts: woning fam. Kompagne 1962

Daarna heeft er nog 3 jaar een schipper Stoffers gewoond. Sinds 1965 woonde er Stoevelaar met zijn vrouw. Stoevelaar had een kleine kwekerij en zorgde er met Koninginnedag voor dat wij in de bloemetjes zaten. Toen mevr. Stoevelaar overleed is meneer Stoevelaar bij zijn dochter in Grambergen gaan wonen. Hij heeft het huis toen aan de fam. Arkes verkocht. Daarna kwam het huis in bezit van Gerrit en Ria Reurink, die het huis rigoureus hebben verbouwd en verfraaid. Zij wonen er nu samen met hun twee dochters Ilona en Lisanne.

Album woning: