Klik op titels met een + ervoor voor het gehele artikel!

Piet Goelema (zoon van Willem Emo van nummer 7) nam de boerderij over van zijn vader, en trouwde met Maaike Visser. Samen kregen ze twee zoons. Een van hen, Wimpie, ging studeren en werd later archivaris bij het waterschap. Piet en Maaike vertrokken naar Emmeloord en verkochten de boerderij aan J Tonnis. De heer Tonnis verhuisde in 1972 met vrouw en dochter naar Heemse en verkocht de boerderij aan de familie Van de Berg.

Aanvulling Jan van de Berg

Ons gezin bestond uit 9 kinderen 4 jongens en 5 meisjes. Mijn jongste zus was 2 jaar en mijn oudste zus 18. Ik zelf ben de derde uit de rij. In 1979 zijn mijn ouders verhuisd naar het Haantje in Lutten en daarna zijn wij op de boerderij gekomen. De november storm 1972, het eerste jaar dat we er woonden, veroorzaakte voor mijn ouders een moeilijke tijd, maar gelukkig is het allemaal goed gekomen.

Jan, Lenie en hun zoon en twee van hun drie dochters bewonen momenteel deze boerderij (de oudste dochter is uit huis)

Winters plaatje