Klik op titels met een + ervoor voor het gehele artikel!

Bewonersoverzicht

Dit huis is destijds gebouwd voor de huisknecht van villa Eikenoord van de heer Pieck. Later bewoond door dhr. DerkJan van Faassen, huisknecht en koetsier van Prins van Wijngaarden. Dhr. van Wijngaarden was de eerste die een automobiel had in Lutten.

Derk Jan van Faassen, chauffeur­/tuinman

Derk Jan van Faassen werd in Hardenberg geboren op 27 februari 1875 als zoon van Engbert van Faassen en Johanna Geugies. Na de lagere school ging hij op het bedrijfje van zijn vader werken. Ook werkte hij als arbeider bij verschillende boeren in Lutten. Toen hij 20 jaar was, hoorde hij dat meneer van Wijngaarden, die in de villa Eikenoord woonde, een tuinman­koetsier zocht. Hij meldde zich aan en werd aangenomen. Hij mocht met zijn gezin wonen in het tuinmanshuisje naast de villa Eikenoord. Dat was een mooi leventje. Vaak moest hij meneer in de koets naar de baggerwerken rijden en soms ook mevrouw naar een visite of naar de kerk. Van Wijngaarden was directeur van een baggerbedrijf met verschillende baggermolens. Omstreeks 1913 vond meneer, die zich toen Prins van Wijngaarden liet noemen, dat het tijd was om zich in een automobiel voort te bewegen. Er werden maar liefst twee wagens aangeschaft, in 1913 een grote Renault reiswagen en in 1914 een Berliet coupé. Meneer voelde er niets voor om zelf de auto’s te besturen en stuurde koetsier Derk Jan naar de dealer in Arnhem om de besturing en het onderhoud van de wagens te leren. Van Faassen was een week in de kost in Arnhem en kwam weer thuis met een hoop kennis en nieuwe indrukken. Op 22 februari 1913 haalde hij zijn rijbewijs en was de eerste chauffeur in Lutten.. Van meneer Prins van Wijngaarden kreeg hij geld om een chauffeurspet en mooie leren beenkappen te kopen. Van nu af aan zat hij trots achter het stuur en maakte interessante tochten. Als er geen ritjes waren werkte hij in de immense tuin rond de villa. Toen Prins van Wijngaarden zijn bedrijf naar Hasselt verplaatste verhuisde Derk Jan naar een boerderijtje aan de bocht in de Krimvaart tussen Lutten en Slagharen. Voor een paar dagen in de week werkte hij echter nog als tuinman in de tuin van villa Eikenoord, voor de nieuwe bewoner, de huisdokter Cysouw en later, toen deze verongelukte, voor de huisarts W.F.K. Gouwe.

Bron: Historische projecten Hardenberg.
Op 22 februari 1913 werd het – voor zover nu bekend – oudste nog bestaande rijbewijs afgegeven aan een inwoner van Hardenberg. Het werd verstrekt aan de toen 36-jarige chauffeur Derk Jan van Faassen te Lutten aan de Dedemsvaart, in de toenmalige gemeente Ambt Hardenberg. Het rijbewijs kreeg het goedkeuringsstempel van de Commissaris van de Koningin in Overijssel. Derk Jan was in dienst bij de heer Prins van Wijngaarden die indertijd de villa Eikenoord bewoonde.[

Derk Jan werd ziek midden 1942 en na een langdurig ziekbed overleed hij op 8 november 1942 in zijn huis aan de Krimvaart tussen Lutten en Slagharen. Hij werd begraven op de begraafplaats achter de Hervormde kerk te Lutten.

In bovenstaand verhaal schuilen een aantal feiten die weerlegd worden door feiten aangedragen door Hein van Dijk.

Ik las nog eens het verhaal door van Derk Jan van Faassen zoals het hierboven staat. Daarin staan wat vermeldingen die voor een deel niet kloppen. In de beginregel staat vermeld dat hij geboren is op 27 februari 1875. Zijn werkelijke geboorte was een jaar later en wel op 27 februari 1876. Zie ook op de afbeelding van zijn grafsteen. Verder staat vermeld dat toen hij 20 jaar oud was hoorde dat Jan Prins van Wijngaarden, die in de villa Eikenoord woonde, een tuinman/koetsier zocht. Toen Derk Jan van Faassen 20 jaar oud was was dat in het jaar 1896. In 1896 woonde Jan Prins van Wijngaarden noch niet in de villa Eikenoord. Dat was 8 jaar later op 18 mei 1904. Ook staat vermeld dat omstreeks 1913 meneer van Wijngaarden zich Prins van Wijngaarden liet noemen. Jan Prins van Wijngaarden werd al vanaf zijn geboorte op 07-08-1867 ingeschreven als Jan Prins van Wijngaarden. Het zou natuurlijk wel kunnen dat hij de afgekorte achternaam wat makkelijke vond.

Ik was eigenlijk wel benieuwd waar dit stukje vandaan komt. Waarschijnlijk zijn door overlevering enkele onjuistheden er in geslopen.

Aanvulling bewoners

Hein van Dijk

Ten aanzien van Dedemsvaartseweg Noord 48 het volgende: Berend Vos, geboren op 11 november 1874 te Nieuwleusen werd per 1 maart 1904 als postbode overgeplaatst van Nieuwleusen naar Lutten. Op 20 mei 1903 was hij getrouwd met Wiechertje Bruggeman uit Nieuwleusen. Wiechertje bleef vooreerst in Nieuwleusen. Op 4 maart 1909 werden Berend Vos en Wiechertje Bruggeman ingeschreven in Ambt Hardenberg op het adres P34. P34 was dus de voormalige tuinmanswoning van Carel Pieck. Zij werden dus de naaste buren van Jan Prins van Wijngaarden. Of Derk Jan van Faassen daarvoor in dit huis heeft gewoond is mij niet bekend.

Wiechertje Vos-Bruggeman overleed in dit huis, P33, op 2 februari 1914 op 35-jarige leeftijd. Van dit overlijden werd aangifte gedaan door Jan Prins van Wijngaarden en Derk Jan van Faassen. Op 14 mei 1914 kwam Jantje Brinks uit Slagharen als huishoudster bij Berend Vos. Op 9 juli 1915 hertrouwde Berend Vos met Willemina Bos. Willemina Bos was geboren op 25 juni 1885 in Ambt Hardenberg. Berend Vos en Willemina Bos kregen op 6 november 1916 en zoon genaamd Hendrik.

Op 17 juni 1919 kwam de 8 jarige Elidia Jacomina Vos bij hen wonen. Zij was op 13 juni wees geworden en kwam dus bij haar oom en tante te wonen. Op 25 juni 1919 werd zij ingeschreven op het adres P34. Blijkbaar was P33 inmiddels weer omgenummerd naar P34 wat er op duidt dat dit deel van Lutten meer en meer bewoond werd.

(Elidia Jacomina Vos trouwde op 5 mei 1933 met Berend van Dijk en kwam toen links van het huis van Carel Pieck te wonen, nu Dedemsvaartseweg Noord 44)

Eind 1919 Kocht Berend Vos een bestaande woning aan de zuidzijde van het kanaal schuin tegenover het nieuwe postkantoor van Lutten, links van de wijk bij Buitenhuis. Deze bestaande woning werd afgebroken en herbouwd. Op 1 januari 1920 stond Berend Vos ingeschreven op het adres P259.

Samen gevat Berend Vos woonde vanaf 4 maart 1909 t/m eind 1919 in de tuinmanswoning. Deze tuinmanswoning was regelmatig onbewoond. In het huisregister van 01-01-1935 tot 15-02-1938 staat ook vermeld dat deze woning onbewoond was.


Hierbij ook een foto van Berend Vos als postbode.
Op deze foto staat ook de bekende postbode Bekman uit Lutten.

Ik zal nog proberen uit te zoeken waar Derk Jan van Faassen zoal gewoond heeft.

Eikenoord en tuinmanshuis lopen eigenlijk als een rode draad door deze buurt. In de oorlog kwam dit huis leeg te staan. Het tuinmanshuis raakte helemaal in verval. Wim Mulder, directeur van de Baanbreker, kocht het huis en erf en knapte deze op. Hij maakte zelfs een ophaalbruggetje over de gracht tussen Eikenoord en het tuinmanshuis in mascotte van de ophaalbrug bij Schrijver. Govers werkte bij de Baanbreker, en huurde het huis van zijn werkgever. De tuin van Eikenoord was nu ook in bezit van Dhr. Mulder. Govers had hier het toezicht op. Dat was wel nodig want de jongens in de buurt pikten hier graag een appeltje, bessen of druiven. Het was een pracht tuin met wandelpad. De 2 bruine beuken op de grond van Veldhoen, zijn nog stille getuigen.

Foto’s Klaas Govers

Na Govers kwam in juni 1960 de fam. W. de Vries hier wonen. Hun huis naast boerderij Hofsteenge, waar de heer de Vries arbeider was, brandde af. De fam. de Vries verliet het tuinmanshuis op 21 december 1968 en verhuisde naar de Zwarte Dijk.

Onderstaande items en foto’s Wim de Vries

Directeur Mulders huis werd verkocht. Hij verkocht ook het tuinmanshuis, met een ha grote tuin. S Hakkers verkocht het na een paar jaar door aan de fam. Bouwhuis, die er een levensmiddelenbedrijf (winkelwagen) runde.

Toevoeging via Gé Bouwhuis-Bril:

Jan Bouwhuis en Gé Bouwhuis – Bril kochten een jaar na hun huwelijk (10-11-1971) deze woning. Hun vier kinderen, drie dochters en een zoon, werden hier geboren. Inge, 11-11-1973, Jarina, 26-06-1975, Marinka, 15-04-1977 en GerJan, 03-10-1979 brachten hun jeugd door in de Gouwe buurt. De drie dochters trouwden vanuit dit huis en vlogen daarmee weer uit.

In 1998 vetrokken Jan en Gé met zoon GerJan naar de Zwarte Dijk 2 vlak naast hun SPAR supermarkt. Het huis en tuin met vele herinneringen voor de vroegere Lutter jeugd werd verkocht aan de huidige bewoners Harro Elzinga en Anneke Wegerif.

Foto’s