Klik op titels met een + ervoor voor het gehele artikel!

Bewonersoverzicht

Deze bungalo werd gebouwd en bewoond door Jan Gottlieb Lägers en zijn vrouw Knelske van Huis, ouders van Johan, Elle en Willy Lägers. Ze kwamen er in 1957 wonen, toen Willy trouwde met Rens Dozeman en op nr 34 ging wonen.

In 1980 wordt de bungalow verkocht aan Sander en Bertie Eggen. Helaas overlijd Bertie in december 2014 na een lang ziekbed en blijft Sander alleen wonen in hun stekkie.