Klik op titels met een + ervoor voor het gehele artikel!

Bewonersoverzicht

Ontstaansgeschiedenis noord 30 en 32. Toevoeging: Hein van Dijk 25-04-2018

Hierbij een kleine bijdrage aan de geschiedenis van de Gouwebuurt. Eerst betreffende Noord 30. Ruim voor 1900 was Noord 30 en Noord 32 één perceel en had als adres P31. Het behoorde ruim 130 jaar terug tot de familie van Dijk. Voor de huidige woning op Noord 30 stond een eenvoudig onderkomen van Hendrik van Dijk. De plattegrond en gevels van deze woning voeg ik hierbij. De broer van Hendrik van Dijk t.w. Willem van Dijk bouwde op hetzelfde perceel zijn woning wat nu Noord 32 is. Willem van Dijk kreeg dit geheel in eigendom en gebruikte de ouderlijke woning als werkplaats. Zijn broer Hendrik van Dijk was op oudere leeftijd in 1921 bij zijn dochter ingetrokken. Zijn dochter Geesje van Dijk was gehuwd met Hendrik Buitenhuis en woonde op P38 wat later in 1933 is gekocht door Veldhoen. De vader van Geesje woonde toen op P38a. In 1949 kocht Dirk van Dijk een stukje grond van zijn achterneef Willem Welmers en werd adres P31a. Willem Welmers had het gehele perceel geërfd van zijn opa Willem van Dijk. Op 5 januari 1950 werd aan Dirk van Dijk bouwvergunning verleend voor het bouwen van een nieuwe woning. Deze nieuwe woning werd gebouwd achter de oude woning van zijn opa die daarna afgebroken werd. Zie bijgaande situatie. Hierbij de bouwtekening van de woning aan de Dedemsvaartseweg Noord 30, destijds P31a. Deze woning is begin 1950 gebouwd door aannemersbedrijf W. van Dijk en Zn. in opdracht van Dirk van Dijk. Dirk was één van de zeven zonen van Willem van Dijk. De bouwvergunning voor deze woning is verleend op 03-01-1950. De geraamde bouwtijd van de woning was 6 weken en de bouwkosten bedroeg fl. 10.940,–. De woning werd gebouwd ter vervanging van de bestaande woning met schuur die onbewoonbaar was verklaart. Dus Boudewijn van Dijk woont op historische grond, al in de 19e eeuw bewoont door de van Dijken. Met hartelijke groet, Hein van Dijk.

Hier woonde Mevr. Jantje van Dijk-Kerssies. Haar man, Dirk van Dijk, kocht een schuur met perceel grond van buurman Welmers. Tijdens de bouw van het huis woonden ze in deze schuur. Ze kregen samen 5 kinderen, en het was er altijd reuze gezellig.

Kinderen van Dijk. Info via Hein van Dijk
Hendrikus (Rek), Ina, Jan, Willemien (geb. 15-04-1954) en Lidi (Elidia Jacomina) (geb. 04-03-1958)

Toen de kinderen tieners waren hadden ze het huis altijd vol met buurtkinderen. Het ging nooit te dol en pa van Dijk deed altijd gezellig mee. Het was dan ook een zware slag toen Dirk van Dijk bij een auto ongeluk bij een brug aan de 16e wijk om het leven kwam. Heel Lutten was hiervan onder de indruk.

Inmiddels zijn alle kinderen en buurtkinderen getrouwd, maar wie kende mevr. van Dijk niet? Zij zat als één van de eersten in het bestuur van de Gouwebuurt. Jantje van Dijk overleed op 16 januari 2011 op 89 jarige leeftijd.

Boudewijn van Dijk, kleinzoon van Dirk en Jantje van Dijk woont, samen met partner Desiré Bakker en kinderen Daan en Liese, in de woning van oma.

Foto’s