Klik op titels met een + ervoor voor het gehele artikel!

Bewonersoverzicht

Eén van de eerste bewoners van dit dubbele huis was Hermannus Holtrust geboren 20 december 1884 in Nieuwleusen, slager in Lutten, Hij huwde op 12-09-1908 te ambt Hardenberg met Annigje Huisman 26 jaar oud, geboren op 11-10-1881 te Dedemsvaart, dochter van Jan Huisman (schipper). Uit dit huwelijk werd Harm Holtrust geboren op 30 maart 1913 te Avereest. Op 18 november 1914 om 18.00 uur overlijdt Hermannus Holtrust te Avereest.

Reactie Alex Stoevelaar 21-02-2015. Tekst bij no 2 Holtrust:

De oude hr. Holtrust heeft nooit gewoond op no 2 maar aan de Tottenhamstraat waar Heimeriks gewoond heeft naast de kruidenier Jager en aldaar ook overleden (zie Bonmama H.V. Avereest). Het is maar een verschil van 100 meter maar wel een andere gemeente.

Opm. werkgroep: Dat Hermannus één van de eerste bewoners zou zijn wordt hiemee dus gelogenstraft. Blijft onduidelijk of hij nu wel of niet het beroep van slager uitoefende op dit adres? Volgens de info op Bonmama verhuisd Annigje Holtrust-Huisman met kinderen Marrigje, Geesje, Harm en Hermannus op 19 december 1917 (ruim 3 jaar na de dood van haar echtgenoot) van Avereest naar Ambt. Hardenberg.

Het huis wordt aangekocht door slager Wolter Lavet en zijn echtgenote Lamkje Goudemond uit Meppel. Na een uitgesproken faillissement d.d. 06-03-1930 verhuizen ze naar Enschede. Harm Holtrust koopt de slagerij en huwt op 23-05-1939 te ambt Hardenberg met Hendrika Thijs geboren 7 december 1914 in Avereest. Zij runden de slagerij in de moeilijke crisisjaren net voor en tijdens de 2e wereldoorlog. Vanaf 1939 waren ook Nederlandse soldaten ingekwartierd. Tussen de middag kwam de kantinewagen langs om warm eten te brengen. Piet van Helstlingen, die in een houten schuur tussen de slagerij en café Wiechers woonde, at stiekem mee tussen de middag.

Op 06-03-1939 wordt er door G.J.Brink uit Zwolle een bouwaanvraag gedaan voor de aanbouw van een woongedeelte t.g.v. de wed. Holtrust. (zie bijlagen onder)

Fotoalbum Holtrust

Kort na de oorlog breidde Harm Holtrust de slagerij naar de achterkant uit en in de jaren 50 hadden ze achter het huis een diepvriesgelegenheid, waar de buurt een lade of kast kon huren om levensmiddelen in te vriezen. Zeer modern voor die tijd! Harm en Hendrika kregen drie kinderen. Hermannus, geboren op 6 juli 1940 te Lutten a/d Dedemsvaart, overleden op 4 juli 1941. Annigje (Anneke) geboren 25 april 1942 te Lutten a/d Dedemsvaart. Zij vertrok naar Duitsland waar ze een half jaar stage liep. Zij is overleden in Amsterdam. Ria, studeerde aan de universiteit en werd docent aan het Meander College in de AA landen in Zwolle en Hermannus, geboren 12 januari 1944 te Lutten a/d Dedemsvaart, gehuwd 16 december 1971 met Marchien Jongman. Zij wonen nu in Elburg.

Toevoeging Joke Jelier-Bekman.

Info over Ria Holtrust. Heb haar toevallig ontmoet toen onze zonen naar het Meander College gingen in de AA-landen in Zwolle. Dat was in de jaren 90. Zij gaf daar Franse les. Als je haar naam invoert in Google dan zie je dat Martin Bril een artikel heeft geschreven over haar in de Volkskrant. (zie bijlagen onder)

In het andere gedeelte van het dubbele pand woonde de moeder van Harm, Annigje Huisman, weduwe van Hermannus Holtrust. Dit gedeelte werd in de beginfase bewoond door de groenteboer Frits Kooij, die drie keer trouwde (twee keer weduwnaar). Uit zijn eerste huwelijk drie zoons, Albert, Hendrik en Berend. Arend en Griet uit zijn tweede huwelijk en uit zijn derde huwelijk Hendrikje, Klaasje, Jan en Lammigje. In WOII woonden ze er nog steeds. Albert was korporaal en Hendrik sergeant. Frits Kooij had een groentezaak aan huis.

Volgens de gegevens van Herman Holtrust woonde zijn oma Annigje Huisman, hertrouwt met de heer van Setten, hier van 1939 tot 1961-1962. Dit in tegenstrijd met de vermelding dat de familie Kooij ook in WO II hier woonde. (Mocht iemand meer info kunnen verschaffen dan horen we dit graag. red.)

In 1960 verhuisd de familie Holtrust naar Lochem waar ze een pension beginnen. Harm gaat werken bij de Holland-Amerikalijn waar hij werkte als slager op De Statendam en de Rotterdam. Het huwelijk tussen Harm Holtrust en Hendrika Thijs werd op 15 november 1967 ontbonden.

Binnen gekomen reacties:

Volgens info via Joke Jelier-Bekman zou er ook een slager Dirk Gort met zijn gezin in dit huis hebben gewoond. (Wie kan hier meer info verschaffen. We horen dit graag. Werkgroep) Reactie Hans Lägers 02-06-2018: Volgens de gemeentegids van Hardenberg en Gramsbergen uit 1960 woonde D. Gort op het adres P4, d.w.z. de linkerhelft van het huidige pand Noord 2. Op het adres P5 (de rechterhelft van Noord 2) woonde in dat jaar de weduwe A. van Setten-Huisman.

Reactie Aletta van der Most-Feddema 19 maart 2014: Ik las het artikel bijbehorend aan Dedemsvaartsewegweg noord 2 of iemand wat wist over slager D. Gort. Ja die woonde er in de jaren 60 en zijn in 1971 verhuisd naar Delfzijl? Ze hebben toen de winkel en slagerij verkocht aan W. Kosse. (vader van Henk. red.) Dhr. D. Gort woonde er met zijn vrouw Mw. Gort Bisschop. Ze hadden 5 kinderen die naar de Chr. Nationale School in Lutten gingen. Hun kinderen heten, Roelof, Dicky, Herald, Yvonne en Esther.

Reactie Jan van der Graaf uit Etten-Leur (9 april 2014) Mijn naam is Jan van der Graaf, ik was op zoek naar mijn neef Hermannus Holtrust en kwam daardoor via via op uw website terecht. Mijn moeder Marrigje Holtrust is een dochter van Annigje Huisman en een zus van Harm Holtrust. Mijn vader is Hendrik van der Graaf, ook afkomstig uit Lutten, beiden zijn al geruime tijd overleden. In de dertiger jaren is mijn vader naar Den Haag vertrokken en werkte tot zijn pensioen als rechercheur bij de Haagse Politie. Mijn grootmoeder Annigje Huisman heeft jarenlang, vanaf +/- 1963 tot eind zeventiger jaren, bij mijn ouders in Den Haag gewoond. Als kind ging ik elke grote vakantie een paar weken naar Lutten, ik logeerde dan bij mijn oma aan sluis 7, of bij mijn opa van der Graaf naast de Watertoren, als stadsjongetje was dat een prachtige ervaring. Kijken hoe oom Harm een koe slachtte, of op de boerderij van oom Egbert Broekroelofs meehelpen met hooien, zwemmen in de Krimvaart op de fiets naar de Reezer Belten of op jacht met Wortelboer, die aan de andere kant van het kanaal tegenover mijn oma woonde. Zo af en toe rijden we er nog wel eens langs, onlangs hebben wij met mijn tante Co (Jacoba van der Graaf) nog de begraafplaats achter de Hervormde Kerk bezocht, dit was eigenlijk de aanleiding om op zoek te gaan naar mijn neef Herman Holtrust uit Elburg. Ik wist toen nog niet van het bestaan van uw website af.

Uit bovenstaande kunnen we dus concluderen dat na het vertrek van de familie Holtrust naar Lochem en Annigje Huisman die intrekt bij dochter en schoonzoon in Den Haag, de dubbele woning in handen komt van slager Dirk Gort en zijn vrouw Mw. Gort Bisschop en hun 5 kinderen Roelof, Dicky, Herald, Yvonne en Esther. Waarschijnlijk zijn toen de twee helften al samen gevoegd. (Mocht deze constatering fout zijn dan horen we dit graag. red.) In 1971 verhuizen ze naar Delfzijl en verkopen de slagerij/winkel en woonhuis aan de familie Kosse. Wim Kosse ging verder met de winkel (slagerij) en breide dit uit met een varkensslachterij en al snel volgde meer handel o.a. het inkopen van rundvlees. In het begin m.n. rookworst en bakleverworst voor de grossierderij. In 1975 is de winkel van de hand gedaan, en in 1982 zijn zij verhuist naar een fraaie boerderij aan de Stegerensallee en nadien is dit huis meerdere malen onderverhuurt. Zoon Henk woont er nu, met zijn vrouw Ina (meisjesnaam Snoeijer) en dochters Sanne (2000), Manouk (2002) en Eline (2007) Het slachthuis is tot ong. 2000 als zodanig in functie gebleven en toen, door verandering van wetten, is men gestopt met slachten op deze locatie.

Familie Kosse

Bijlagen: