Klik op titels met een + ervoor voor het gehele artikel!

Bewonersoverzicht

In maart 1912 is er op dit adres een bouwvergunning aangevraagd door de firma Sloots voor de bouw van een kunstmest bergplaats met kantoor (zie bijlage hieronder). Als u ons hiervoor meer info kunt aanleveren dan houden we ons aanbevolen. 

Hier woonde kapper Kwant. Later is het verbouwd en was het van verschillende eigenaren waaronder de fa. Kolk.

Foto

Familie Kolk voor hun vertrek naar Canada (rond 1950) boven v.l.n.r. verloofde Dina Kolk, Dina Kolk, moeder Kolk, vader Kolk, echtpaar Reinink (buren) Herman Kolk? onder v.l.n.r. ?, Bettie Kolk, ?, ?, ?

Is de woning op de afgebeelde foto werkelijk de woning van de fam. Kolk? Of is het een foto van nr. 14 van de fam. Reinink? Dan moet de foto ooit zijn gespiegeld voordat de kopie in onze handen kwam. Wie weet meer…?

Een van de bewoners was Bertus Scholten, die handelde in brandstoffen. Hij woonde ook nog in Cederoord, voordat hij verhuisde naar Slagharen.

Bertus Scholten kocht dit pand en bewoonde dit met vrouw Marie Schlepers en dochter Mariet van mei 1951 tot en met 3 juni 1957. Hier geboren: Theo, 24-11-1951 en Hermien, 26-03-1953. Meer info fam. Scholten zie zuid 21 en noord 50

Foto ten tijde van bewoning fam. Scholten

Info & foto: fam. Scholten.

Bijlage: