Speciale bijlage geheel aangedragen door Hein van Dijk

Onderstaande geeft goed weer hoe de jeugd in de Gouwebuurt zo’n 70 jaar geleden zich vermaakten, zonder mobieltje, zonder IPad, zonder televisie en weinig speelgoed. Men vermaakte zich in de vrije natuur en speelde met de andere buurtkinderen. Een groepje jongens in de leeftijd van 9 t/m 12 hadden op 17 november 1947 een clubje opgericht.

De club heette “Bijl en Zwaard”.

Zij noemden zich een roversbende (dit is jeugdtaal en niet letterlijk op te vatten). De club kwam bijeen in K.V.Z., hetgeen de afkorting is van Klein Vlak Zwitserland. Klein Vlak Zwitserland, zoals zij dat noemden, was een stukje wildernis bij de bocht in het kanaal naar Slagharen. Op het kaartje wordt dit verduidelijkt.

Dat stukje wildernis was een stukje onontgonnen gebied, begroeid met bente, bramenstruiken en opschietende bomen. Daaronder zat nog veen en als men daar een hut ging graven rook je de zure grond. Er werd dan een diep gat gegraven wat dan afgedekt werd met takkenbossen en bente. Wat wij bente noemden is eigenlijk buntgras ofwel pijpenstro. Dus deze club ging daar regelmatig heen en alle activiteiten werden bijgehouden in een notulenboek. Dat notulenboek is bewaard gebleven waarvan ik regelmatig een stukje toe zal zenden.

Hein van Dijk

Alle onderstaande bijdragen openen in een nieuw venster. Na het lezen kunt u de pagina sluiten en bent u weer bij dit overzicht.

1e bijdrage2e bijdrage3e bijdrage4e bijdrage5e bijdrage6e bijdrage7e bijdrage8e bijdrage9e bijdrage10 bijdrage11e bijdrage12e bijdrage – 13e bijdrage – 14e bijdrage – 15e bijdrage – 16e bijdrage – 17e bijdrage – 18e en tevens laatste bijdrage